Homeวิธีเลี้ยงลูก

หมอพบว่าวิธีการหนึ่งที่พ่อแม่ชอบใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมลูก คือ การ “ติดสินบน” “ถ้าหนูยอมฉีดยานะ เดี๋ยวแม่พาไปซื้อรถบังคับ” “ให้หมอตรวจเร็วๆ เดี๋ยวพ่อพาไปซื้อการ์ตูน” “ถ้าช่วยแม่ทำงานบ้าน เดี๋ยวแม่ให้ร้อยนึง” “ถ้ากินข้าวคำนี้นะ เดี๋ยวยายจะเปิดทีวีให้ดู” “ถ้าหยุดร้องไห้โวยวาย เดี๋ยวพ่อจะให้กินไอติม” พ่อแม่หลายคนเข้าใจว่า การติดสินบนคือการ “ให้รางวัล” เมื่อลูกทำตาม ที่แย่คือ เมื่อลูกยอมทำตาม พ่อแม่เข้าใจไปว่า นี่คือ “ความสำเร็จ” ในการเลี้ยงดู และการใช้วิธีนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆ “การติดสินบน” ไม่เหมือน “การให้รางวัล” การติดสินบน มักถูกนำมาใช้ในการสร้างเงื่อนไขให้ลูกทำพฤติกรรมที่ “พ่อแม่ต้องการ” โดยการเอาของมาเป็นสิ่งล่อใจ ขณะที่การให้รางวัล ควรให้เมื่อมีการทำพฤติกรรมที่ดี เพื่อแสดงความชื่นชมพฤติกรรมดีๆ ที่ “ลูก” ได้ลงมือทำ ซึ่งอาจเป็นการให้โดยลูกไม่ได้คาดหวังล่วงหน้า เช่น เมื่อลูกมีความพยายามตั้งใจอ่านหนังสือสอบ พ่อแม่ให้รางวัลโดยการพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ หรือใช้ในการสร้าง “แรงจูงใจ” ที่จะให้ลูกมีความพยายาม โดยอาจใช้การ “สะสมรางวัล” เช่น สะสมสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ลูกพยายามทำบางอย่างจนกลายเป็นนิสัย …

READ MORE