Homeกิจกรรม

ไม้ไอติมเป็นพัสดุที่หาง่าย สามารถนำมาทำเกมกิจกรรมสำหรับเด็กๆได้ โดยการวางให้เป็นรูปทรง 2 มิติ สามารถใช้ดินน้ำมันยึดติดไว้ให้เป็นทรงโดยง่าย สามารถทำให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะ จินตนาการ และรู้จักรูปทรงทางคณิตศาสตร์

READ MORE

กิจกรรมเด็กปฐมวัย 1-2 ปี กระตุ้นการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ

READ MORE

ภาพกิจวัตรประจำวันของนักเรียน ขอบคุณ Dj. A.M.

READ MORE