ไม้ไอติมเป็นพัสดุที่หาง่าย สามารถนำมาทำเกมกิจกรรมสำหรับเด็กๆได้ โดยการวางให้เป็นรูปทรง 2 มิติ สามารถใช้ดินน้ำมันยึดติดไว้ให้เป็นทรงโดยง่าย สามารถทำให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะ จินตนาการ และรู้จักรูปทรงทางคณิตศาสตร์

READ MORE

สื่อการสอนเรื่องเวลาค่ะ ใช้ได้ทั้งสอนเรื่อง‎กลางวัน‬ ‎กลางคืน‬ ‎ช่วงเวลา 5 นาที‬‎และการหมุนเข็มจ้า Credit : Prachyaporn Pingboon EveFe

READ MORE

บัตรคำ ยังคงทฤษฏีสี. ดำ แดง น้ำเงิน. เขียว ไว้เหมือนเดิม แต่วันนี้ไม่เน้นกรอบที่สวย. เพราะต้องการเน้นที่ตัวหนังสือมากกว่า. สำหรับ ป1 คนเก่งของครู credit : Yaowadee Thaworn

READ MORE

  Credit : คุณ Jaruwan Somboon

READ MORE

กิจกรรมเด็กปฐมวัย 1-2 ปี กระตุ้นการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ

READ MORE

วิธีพับดาว วิธีพับดอกไม้ วิธีพับหัวใจ วิธีพับจรวจ วิธีพับสัตว์ต่างๆ วิธีพับเรือ วิธีพับปลา วิธีพับงู วิธีพับเสื้อ

READ MORE

ตัวอย่างสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สื่อการสอนบวกเลข ลบเลข กิจกรรมการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

READ MORE

หมอพบว่าวิธีการหนึ่งที่พ่อแม่ชอบใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมลูก คือ การ “ติดสินบน” “ถ้าหนูยอมฉีดยานะ เดี๋ยวแม่พาไปซื้อรถบังคับ” “ให้หมอตรวจเร็วๆ เดี๋ยวพ่อพาไปซื้อการ์ตูน” “ถ้าช่วยแม่ทำงานบ้าน เดี๋ยวแม่ให้ร้อยนึง” “ถ้ากินข้าวคำนี้นะ เดี๋ยวยายจะเปิดทีวีให้ดู” “ถ้าหยุดร้องไห้โวยวาย เดี๋ยวพ่อจะให้กินไอติม” พ่อแม่หลายคนเข้าใจว่า การติดสินบนคือการ “ให้รางวัล” เมื่อลูกทำตาม ที่แย่คือ เมื่อลูกยอมทำตาม พ่อแม่เข้าใจไปว่า นี่คือ “ความสำเร็จ” ในการเลี้ยงดู และการใช้วิธีนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆ “การติดสินบน” ไม่เหมือน “การให้รางวัล” การติดสินบน มักถูกนำมาใช้ในการสร้างเงื่อนไขให้ลูกทำพฤติกรรมที่ “พ่อแม่ต้องการ” โดยการเอาของมาเป็นสิ่งล่อใจ ขณะที่การให้รางวัล ควรให้เมื่อมีการทำพฤติกรรมที่ดี เพื่อแสดงความชื่นชมพฤติกรรมดีๆ ที่ “ลูก” ได้ลงมือทำ ซึ่งอาจเป็นการให้โดยลูกไม่ได้คาดหวังล่วงหน้า เช่น เมื่อลูกมีความพยายามตั้งใจอ่านหนังสือสอบ พ่อแม่ให้รางวัลโดยการพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ หรือใช้ในการสร้าง “แรงจูงใจ” ที่จะให้ลูกมีความพยายาม โดยอาจใช้การ “สะสมรางวัล” เช่น สะสมสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ลูกพยายามทำบางอย่างจนกลายเป็นนิสัย …

READ MORE

รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นทั่วประเทศไทย (ณ วันที่ 13 กค.58) :: กรุงเทพมหานคร :: – รพ. จุฬาลงกรณ์ 1.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ 2.พญ.อลิสา วัชรสินธุ 3.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ 4.นพ.ณัทธร ทิพยรัตน์เสถียร 5.พญ.วัลย์ฐิภา วิทยาศัย 6.พญ.เบญจพร ตันตสูติ – รพ.ศิริราช 1.นพ.พนม เกตุมาน 2.พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ 3.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 4.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ 5.พญ.สุพร อภินันทเวช 6.พญ.จริยา ทะรักษา 7.พญ.ฑิฆัมพร ริ้วธงชัย 8.พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส 9.พญ.ศศิธร จันทรทิน 10.พญ.ศันสนีย์ เรืองสอน 11.พญ.นภัทร สิทธาโนมัย 12.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์ 13.พญ.ธิดารัตน์ …

READ MORE

สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยลังกระดาษ สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

READ MORE