HomeArchives for August 2016

ไม้ไอติมเป็นพัสดุที่หาง่าย สามารถนำมาทำเกมกิจกรรมสำหรับเด็กๆได้ โดยการวางให้เป็นรูปทรง 2 มิติ สามารถใช้ดินน้ำมันยึดติดไว้ให้เป็นทรงโดยง่าย สามารถทำให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะ จินตนาการ และรู้จักรูปทรงทางคณิตศาสตร์

READ MORE

สื่อการสอนเรื่องเวลาค่ะ ใช้ได้ทั้งสอนเรื่อง‎กลางวัน‬ ‎กลางคืน‬ ‎ช่วงเวลา 5 นาที‬‎และการหมุนเข็มจ้า Credit : Prachyaporn Pingboon EveFe

READ MORE

บัตรคำ ยังคงทฤษฏีสี. ดำ แดง น้ำเงิน. เขียว ไว้เหมือนเดิม แต่วันนี้ไม่เน้นกรอบที่สวย. เพราะต้องการเน้นที่ตัวหนังสือมากกว่า. สำหรับ ป1 คนเก่งของครู credit : Yaowadee Thaworn

READ MORE

  Credit : คุณ Jaruwan Somboon

READ MORE