Homeวิธีเลี้ยงลูกสินบนร้ายทำลายลูก‬

สินบนร้ายทำลายลูก‬

สินบน

หมอพบว่าวิธีการหนึ่งที่พ่อแม่ชอบใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมลูก คือ การ “ติดสินบน”

“ถ้าหนูยอมฉีดยานะ เดี๋ยวแม่พาไปซื้อรถบังคับ”
“ให้หมอตรวจเร็วๆ เดี๋ยวพ่อพาไปซื้อการ์ตูน”
“ถ้าช่วยแม่ทำงานบ้าน เดี๋ยวแม่ให้ร้อยนึง”
“ถ้ากินข้าวคำนี้นะ เดี๋ยวยายจะเปิดทีวีให้ดู”
“ถ้าหยุดร้องไห้โวยวาย เดี๋ยวพ่อจะให้กินไอติม”

พ่อแม่หลายคนเข้าใจว่า การติดสินบนคือการ “ให้รางวัล” เมื่อลูกทำตาม
ที่แย่คือ เมื่อลูกยอมทำตาม พ่อแม่เข้าใจไปว่า นี่คือ “ความสำเร็จ” ในการเลี้ยงดู และการใช้วิธีนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆ

“การติดสินบน” ไม่เหมือน “การให้รางวัล”

การติดสินบน มักถูกนำมาใช้ในการสร้างเงื่อนไขให้ลูกทำพฤติกรรมที่ “พ่อแม่ต้องการ” โดยการเอาของมาเป็นสิ่งล่อใจ

ขณะที่การให้รางวัล ควรให้เมื่อมีการทำพฤติกรรมที่ดี เพื่อแสดงความชื่นชมพฤติกรรมดีๆ ที่ “ลูก” ได้ลงมือทำ ซึ่งอาจเป็นการให้โดยลูกไม่ได้คาดหวังล่วงหน้า เช่น เมื่อลูกมีความพยายามตั้งใจอ่านหนังสือสอบ พ่อแม่ให้รางวัลโดยการพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์

หรือใช้ในการสร้าง “แรงจูงใจ” ที่จะให้ลูกมีความพยายาม โดยอาจใช้การ “สะสมรางวัล” เช่น สะสมสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ลูกพยายามทำบางอย่างจนกลายเป็นนิสัย ซึ่งการให้รางวัลก็ควรลดถอยไปเมื่อพฤติกรรมนั้นได้ทำสม่ำเสมอแล้ว

การติดสินบนทำให้ลูกไม่เรียนรู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำด้วย “เหตุผล” ของตัวมันเอง

ลูกหยุดทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะของล่อใจ ซึ่งพฤติกรรมไม่ดี ก็อาจมีอีกซ้ำๆ

แต่ที่สำคัญ เมื่อต้องทำสิ่งใด ก็ไม่ได้เห็น “คุณค่าของสิ่งที่ทำไป” หรือ “คุณค่าของตัวเอง”

การติดสินบนทำให้ลูกไม่อดทนที่จะทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ๆ ต้องทำ เด็กหลายคนกลายเป็นจะทำก็ต่อเมื่อพ่อแม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่พอใจ ซึ่งกลายเป็นเสียนิสัย “จะให้อะไรล่ะ ถ้าจะให้ทำ?”

การติดสินบนนอกจากจะทำให้ลูกเสียนิสัย สิ่งที่เลวร้ายคือมันได้ทำลาย “ความภาคภูมิใจ” ของตัวลูกเอง

ความภาคภูมิใจที่ทำอะไรได้ ภูมิใจที่ได้ให้ความร่วมมือ ภูมิใจที่สงบอารมณ์ตัวเองได้ ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ฯลฯ

ซึ่งความรู้สึกภูมิใจเหล่านี้…ล้วนมีความสำคัญต่อการนับถือตนเอง

“ความนับถือตนเอง” ปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต

รักลูก… อย่าทำลายความภาคภูมิใจในชีวิตลูกด้วยการ “ติดสินบนลูก”นะคะ
อย่าทำให้คุณค่าของตัวลูกต้องต่ำต้อยไป ด้วยการ “ให้สินบน”

‪#‎หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน‬
ผู้พบเห็นพ่อแม่ไม่ขู่ลูกก็ให้สินบนลูกเป็นประจำในการมาตรวจกับหมอ

Credit บทความ : เลี้ยงลูกนอกบ้าน

Creit รูปภาพ : https://www.empoweringparents.com/uploads/articles/photo/bribing-kids.jpg

Previous post
จิตแพทย์เด็ก
Next post
สื่อการสอนคณิตศาสตร์