Homeภาษาไทยสระภาษาไทย

สระภาษาไทย

สระอะ

สระอา

สระอิ

สระอี

สระอึ

สระอือ

สระอุ

สระอู

ที่มา : https://www.facebook.com/preworksheet/ (สื่อ สร้างสรรค์ ใบงานปฐมวัย)

 

สระอะ สระอา สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุ สระอู

สระเอ สระเอะ สระเอาะ สระแอ สระแอะ สระโอ สระโอะ สระออ

Previous post
สุภาษิต-คำพังเพย
Next post
DIY ไม้ไอติม