Homeสื่อการสอนคณิตศาสตร์

ไม้ไอติมเป็นพัสดุที่หาง่าย สามารถนำมาทำเกมกิจกรรมสำหรับเด็กๆได้ โดยการวางให้เป็นรูปทรง 2 มิติ สามารถใช้ดินน้ำมันยึดติดไว้ให้เป็นทรงโดยง่าย สามารถทำให้เด็กได้ใช้ความคิดทักษะ จินตนาการ และรู้จักรูปทรงทางคณิตศาสตร์

READ MORE

  Credit : คุณ Jaruwan Somboon

READ MORE

ตัวอย่างสื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สื่อการสอนบวกเลข ลบเลข กิจกรรมการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

READ MORE